Print this page

Այ քեզ ռուսներ․ հավեսները միշտ էլ տեղնա՝ ամառ լինի թե սենց ցուրտ ղիամաթ

Այ քեզ ռուսներ․ հավեսները միշտ էլ տեղնա՝ ամառ լինի թե սենց ցուրտ ղիամաթ

Rate this item
(0 votes)
Աշխարհի Բոցերը

Latest from Աշխարհի Բոցերը